Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

0
18
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Lối vào nhà Đấu xảo trong thời gian diễn ra hội chợ đấu xảo Hà Nội tháng 11/1928. Hình thành từ năm 1902, nhà Đấu xảo là khu triển lãm – hội chợ cũ của Hà Nội, nay là Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội trên phố Trần Hưng Đạo.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Trục đường chính ở đấu xảo Hà Nội năm 1928. Đây là một hội chợ – triển lãm tầm vóc quốc tế, diễn ra với mục đích quảng bá các sản phẩm thương mại khu vực châu Á.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Bên ngoài khu trưng bày Nhật Bản ở đấu xảo Hà Nội 1928. Đấu xảo là một cách gọi tương đương với từ “triển lãm” ngày nay, được hiểu như một cuộc trưng bày có sự ganh đua về sự “tinh xảo” của các sản phẩm.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Nhà trưng bày An Nam.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Khu nhà Đông Ấn.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Cây cầu do công ty Kỹ thuật Bắc Kỳ xây dựng.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Gian trưng bày sản phẩm cơ khí.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Gian trưng bày sản phẩm cơ khí.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Khu giới thiệu sản phẩm của hãng xe hơi Pháp Citroën.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Nhà trưng bày của doanh nhân người Hoa Ly Seng Bao, người có cửa hàng bách hóa lớn ở 42 Hàng Bồ, Hà Nội.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Khu vực trưng bày của các doanh nhân Hà Nội, bên phải là nhà trưng bày của ông Ly Seng Bao.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Bên trong nhà trưng bày An Nam.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Gian giới thiệu du lịch An Nam.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Du khách tìm hiểu các thông tin ở gian giới thiệu du lịch An Nam.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Nông sản và đồ gốm sứ trong nhà trưng bày Campuchia.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Gian hàng vải, đồ dệt may ở nhà trưng bày Campuchia.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Bên trong nhà trưng bày Đông Ấn.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Quan Thống sứ Bắc Kỳ Robin cùng đoàn tùy tùng đứng phía trước gian hàng Nhật Bản.
Ảnh độc về hội chợ đấu xảo Hà Nội năm 1928

Quan Thống sư Bắc Kỳ Robin cùng các quan chức Pháp chụp ảnh lưu niệm tại đấu xảo Hà Nội 1928.
SHARE