Đàn ông chỉ là những… “đứa trẻ” to xác

Đàn ông đích thị là những “đứa trẻ” đội lốt người lớn, họ luôn có những hành động hết sức trẻ con.
 

SHARE