Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O’Dell

0
55

Khung cảnh ở bãi Dài Vũng Tàu năm 1967. Ảnh: Rod O’Dell.Bến thuyền của ngư dân gần bãi Dài. Ảnh: Rod O’Dell.Xe ngựa trên đường phố Vũng Tàu năm 1967. Ảnh: Rod O’Dell.Các quầy giải khát ở bãi Trước Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.Một góc công viên bãi Trước. Ảnh: Rod O’Dell.Khu vực chợ Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.Bên ngoài chợ Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.Các cửa hàng trên đường Phan Thanh Giản. Ảnh: Rod O’Dell.Thích Ca Phật Đài, một thắng cảnh nổi tiếng Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.Cổng tam quan của Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Rod O’Dell.Tượng Phật của Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Rod O’Dell.Khung cảnh nhìn từ Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Rod O’Dell.Tượng Đức Mẹ Bãi Dâu, một di tích Công giáo nổi tiếng của Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.Một khu nhà của sĩ quan không quân Australia gần Bãi Trước Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.Mời quý độc giả xem clip: Ca khúc Việt Nam quê hương tôi.


Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Khung cảnh ở bãi Dài Vũng Tàu năm 1967. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Bến thuyền của ngư dân gần bãi Dài. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Xe ngựa trên đường phố Vũng Tàu năm 1967. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Các quầy giải khát ở bãi Trước Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Một góc công viên bãi Trước. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Khu vực chợ Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Bên ngoài chợ Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Các cửa hàng trên đường Phan Thanh Giản. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Thích Ca Phật Đài, một thắng cảnh nổi tiếng Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Cổng tam quan của Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Tượng Phật của Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Khung cảnh nhìn từ Thích Ca Phật Đài. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Tượng Đức Mẹ Bãi Dâu, một di tích Công giáo nổi tiếng của Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.
Đời thường Vũng Tàu 1967 qua ống kính Rod O'Dell

Một khu nhà của sĩ quan không quân Australia gần Bãi Trước Vũng Tàu. Ảnh: Rod O’Dell.

Mời quý độc giả xem clip: Ca khúc Việt Nam quê hương tôi.
SHARE