Hài hước cô gái “nhại” các nhân vật hoạt hình

Cô gái hài hước đã nhại lại những nhật vật hoạt hình nổi tiếng khiến người xem phải bật cười.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Thế quái nào lại có đứa giống mình thế nhỉ?

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Học theo chị là được đâu nha.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Ủ uôi, nó “ngon” hơn mình kìa.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Xin chào người chị em song sinh của ta.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Nhìn vậy thôi chứ không giống tôi đâu.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Dừng lại ngay, cô không thể bắt chước được hết thế.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Cái này thì gần giống nhau rồi đấy.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Có sút được đá như tôi không mà đòi bắt chước.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Cô cũng muốn có sức mạnh như của ta ư, không dễ vậy đâu.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Tránh ra nha, chị là duy nhất không phải để học theo.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Cũng gần giống chứ không dễ bắt chước đâu.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Sao ai cô cũng có thể nhại lại được thế?

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Trời đất, đến tôi cũng bắt chước được luôn nữa hả?

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Huhu, thế là có đứa còn xinh hơn cả mình.

Hài hước cô gái "nhại" các nhân vật hoạt hình

Cái gì, có đứa nhại lại được như tôi sao?

SHARE