Nhâm Thìn Quán – Bún Ốc – Bánh Tôm Phủ Tây Hồ

0
329

Nhâm Thìn Quán - Bún Ốc - Bánh Tôm Phủ Tây Hồ
Nhà hàng Nhâm Thìn Quán
Địa chỉ: Phủ Tây Hồ, Phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại: 024 37184356


NHÀ HÀNG PHỤC VỤ CÁC MÓN ĂN
BÚN ỐC – BÁNH TÔM – BÁNH BỘT LỌC
TÔM – CUA – ỐC – CÁ HỒ TÂY

Nhâm Thìn Quán - Bún Ốc - Bánh Tôm Phủ Tây Hồ

Nhâm Thìn Quán - Bún Ốc - Bánh Tôm Phủ Tây Hồ

Nhâm Thìn Quán - Bún Ốc - Bánh Tôm Phủ Tây Hồ

Nhâm Thìn Quán - Bún Ốc - Bánh Tôm Phủ Tây Hồ

Nhâm Thìn Quán - Bún Ốc - Bánh Tôm Phủ Tây Hồ

Nhâm Thìn Quán - Bún Ốc - Bánh Tôm Phủ Tây Hồ

Nhâm Thìn Quán - Bún Ốc - Bánh Tôm Phủ Tây Hồ

SHARE