Tá hỏa vì con gái để người khác “khinh” mình

Một cô gái tới tuổi yêu có ông bố vô cùng khắt khe.

Tá hỏa vì con gái để người khác “khinh” mình

Một hôm, cô con gái xin phép đi chơi với người yêu, bố liền dặn kỹ:

– Nhớ đừng để cho người ta “khinh” mình đấy.

Một hôm, cô con gái xin phép đi chơi với người yêu, bố liền dặn kỹ:

– Nhớ đừng để cho người ta “khinh” mình đấy.

– “Khinh” là sao hở bố? – Cô gái ngơ ngác hỏi lại.

– Tức là đừng để cho người ta hôn mình chứ sao.

Sau khi người con gái đi chơi trở về, bố liền hỏi ngay:

– Sao? Con không để họ “khinh” chứ?

– Bố đừng lo. Người ta “khinh” con bao nhiêu thì con “khinh” lại bấy nhiêu, cho đồng đều bố ạ!

– !?!

SHARE